ΜΕΛΕΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Π.Ε.1_ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ – (ΔΟΓΟΡΙΤΗ-ΒΥΖΑΣ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ – (ΔΟΓΟΡΙΤΗ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ – (ΧΗΤΑ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ – (ΦΛΩΡΟΥ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – (ΓΚΟΓΚΑΣ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ – (ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ)

Π.Ε.1_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΗΒ, ΗΠΑ – (ΤΑΓΚΑΣ)

Π.Ε.1_ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – (ΚΡΙΜΠΑΣ-ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ)

Π.Ε.2_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ)

Π.Ε.3_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΚΟΓΚΑΣ)

Π.Ε.4_ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (MILESTONE) (ΤΑΓΚΑΣ – ΔΟΓΟΡΙΤΗ)

Π.Ε.5_ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΓΚΑΣ, ΓΚΟΓΚΑΣ, ΔΟΓΟΡΙΤΗ, ΒΥΖΑΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ)

Π.Ε.6_ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΓΚΑΣ, ΓΚΟΓΚΑΣ, ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ, ΒΥΖΑΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ)

Π.Ε.7_ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ)

Π.Ε.7_Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΔΟΓΟΡΙΤΗ, ΒΥΖΑΣ)