ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

http://ec.europa.eu/greece/about-us/translation/index_el.htm

 • Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

http://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160222_diktyo_orologias_el.htm

 • Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0064

 • Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Tης 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0013

 • Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

http://www.nchr.gr/

 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

http://greece.iom.int/el

 • Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

http://www.firstreception.gov.gr/

 • Η Ύπατη Αρμοστεία Ελλάδος

https://www.unhcr.gr/

 

 • ΜΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

http://aitima.gr/index.php/gr/

 • Μετάδραση

http://metadrasi.org/

 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

http://www.gcr.gr/index.php/el/

 • Asylum and Refugee Protection in Germany

http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/asylfluechtlinge-node.html

 • Protection and Asylum in Sweden

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden.html

 • Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’

http://www.apdattikis.gov.gr/apokentromeni-dioikisi-attikis/dioikitiki-domi-organogramma/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD/

 • Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm

 • Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων (Αιιc)

http://www.aiic-interpreters.gr/

 • Ελληνική Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων

http://www.interpretersassociation.gr/

 • Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών

http://www.pem.gr/

 • Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

http://www.sdeng.org.gr/#!links